Werking

Een aanmelding kan telefonisch of via mail gebeuren. Er wordt dan een eerste afspraak ingepland voor een anamnesegesprek en een diagnostisch onderzoek.

De resultaten van dit onderzoek worden in een volgend gesprek met u besproken. Er wordt dan beslist of logopedie dient opgestart te worden. U krijgt in dit gesprek ook de nodige informatie over de tarieven en welke stappen er ondernomen moeten worden voor een eventuele terugbetaling door de mutualiteit.

Wanneer al de nodige papieren in orde zijn, wordt een eerste afspraak gemaakt voor de therapie. Deze zal plaatsvinden in de praktijk, op school of thuis.